GEOMETRICKÉ PLÁNY:

                                                                                     - zameranie adresného bodu 
                                                                                      - zameranie pozemkov
                                                                                     - zameranie stavieb
                                                                                     - majetkoprávne vysporiadanie
                                                                                     - vytyčovanie hraníc pozemkov
                                                                                     - vytyčovanie stavieb
                                                                                     - vecné bremená 

                                                                                     - kontrolné merania (stavby,pozemky,ploty..)

                                                                                   
                                                                                          

INŽINIERSKA GEODÉZIA:

 

                                                                                      - zameranie skučného vyhotovenia stavieb 
                                                                                         (porealizačné  zameranie)  
                                                                                      - polohopisné a výškopisné práce
                                                                                      - zameranie a vytýčenie líniových stavieb

 

                            NEÚČTUJEME  DPH

 

          Viac ako 30 rokov skúseností za rozumné ceny.

 

        

Kontaktujte nás

Kontakt

GEOREAL

GEOREAL
1.mája č.95
Handlová
972 51

046/5477 520
0905 696 520

Dostali ste cenovú ponuku a tá sa Vám zdá privysoká ? Pošlite nám ju a vynasnažíme sa spraviť lepšiu.